rhy.fi
Tuulivoimahankkeet

Ukonkankaan tuulivoimahanke

Puokion Ukonkankaan tuulivoimapuistohanke edennyt osayleiskaavan tekoon.

 
Puolangan kunnanvaltuusto päätti äänestäen 11.11.2021 käynnistää osayleiskaavan teon Ukonkankaalle. Kaavoitusta hakenut Winda Energy Oy palkkasi kaavaa tekemään Ramboll yhtiön.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA -lain mukaista ympäristövaikutustenarviointia.
Hanke etenee nyt siten, että Ramboll -yhtiö on kutsunut koolle seurantaryhmän, jolle esitellään YVA-ohjelmaa, sekä kerätään eri viranomaisilta ja paikallisilta toimijoilta tietoja asiaan liittyen.
Puokion Metsästäjät on kutsuttu mukaan seurantaryhmään.
Koska suunniteltu kaava-alue on mm. keskeinen hirvien vasomisalue, olemme huolestuneita siitä, miten mahdollinen tuulivoimapuisto tulee vaikuttamaan hirvien käyttäytymiseen.
 
Emme kuitenkaan vastusta maanomistajien oikeutta tehdä maanvuokrasopimuksia yhtiön tai muiden yhtiöiden kanssa.  
 
 Meidän intressimme on siinä, että maanomistajat saavat oikeudenmukaiset ja riittävän hyvät sopimusehdot maansa vuokraamisesta tuulivoiman käyttöön. Yksi mahdollisuus oikean korvauksen saamiseksi on kilpailuttaa eri tuulivoimayhtiöt vuokrasopimusten saamiseksi. Maanomistajilla on edelleenkin mahdollisuus kilpailutukseen riippumatta siitä, mikä yhtiö osayleiskaava on tekemässä.
 
Emme myöskään voi päättää tai estää yksittäisten jäsentemme  kannanottoja tuulivoimapuiston puolesta tai vastaan.
Meillä kaikilla on siihen laillinen oikeus!
 
terv pj Matti
 
Vaarinkankaan tuulivoimahanke
 
Puokion metsästäjien lausunto - Vaarinkankaan tuulivoima
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös