rhy.fi
Toimintasuunn. 2024PUOKION METSÄSTÄJÄT RY

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle  2024

 

Yleistä

 • Puokion Metsästäjät ry:n toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.
 • Aktivoidaan jäsenistöä osallistumaan seuran toimintaan eri muodoissa. Seuran toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada uusia toimivia jäseniä mukaan seuran toimintaan ja johtotehtäviin. Kohoavat kustannukset tuovat lisähaasteita seuran toimintaan. Kustannusten nousuun on reagoitava ajoissa.
 • Pidetään sääntömääräiset kokoukset. Vuosikokous  06.04.2024 ja kesäkokous kolmiolaskennan yhteydessä heinä-elokuu 2024.
 • Pidetään talkoita metsästysmajalla erikseen sovitulla aikataululla.
 • Järjestetään hirvipeijaiset  13.07.2024.

 

RIISTANHOITO

 • Muokataan ja kylvetään 3-5 riistapeltoa hirville 06.07.2024. Muokataan pellot heinäkuun alussa ja kylvetään suurimmalle osalle pelloista kauraa. 
 • Nuolukiviä eri puolille metsästysmaita vanhoille paikoille.
 • Tuetaan pienpetopyyntiä.
 • Telkänpönttöjen kunnostus.
 • Heiniä jäniksille.
 • Talkoot lahti- ja metsästysmajalla.


RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

 • Toteutetaan riistakolmiolaskennat maaliskuussa ja heinäkuussa 27.07.2024.
 • Seurataan hirvikannan kehitystä seuran metsästysalueella jahdin yhteydessä.
 • Tehdään petohavainnoista ilmoitukset Tassu-järjestelmään.


METSÄSTYS

 • Hirvijahdin hakemukset ampujaluetteloineen 31.01.2024 mennessä.
 • Hirvenmetsästyssäännöt hyväksytään kesäkokouksessa.
 • Hirvijahti aloitetaan asetuksen mukaisesti.
 • Kanalintumetsästyksen rajoituksista päätetään kesäkokouksessa.
 • Vierasluvista päätetään kesäkokouksessa.


AMPUMATOIMINTA

 • Seuran harjoitusammuntapäivä RHY:n omistamalla radalla 07.07.2024.


KENNELTOIMINTA

 • Kannustetaan seuran jäseniä osallistumaan tuomarikoulutukseen.
 • Kannustetaan jäseniä osallistumaan koiriensa kanssa haukkukokeisiin ja näyttelyihin.
 • Annetaan järjestelyapua haukkukokeiden järjestämiseksi.
 • Kannustetaan jäseniä koirahankintoihin.
 • Tuetaan hirvijahdin yhteydessä koiria ns. ”haukkurahalla”

 

KOULUTUS JA NEUVONTA

 • Rekrytoidaan osallistujia RHY:n koulutuksiin.
 • Osallistuttiin RHY:n vuosikokoukseen 05.02.2024 Puolangan koulun auditorio.
 • Pidetään turvallisuuskoulutus hirvijahtiin osallistuville ennen jahdin alkua.
 • Opetellaan käyttämään seuralle hankittua sydäniskuria


TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

 • Seuran toiminnasta tiedotetaan sähköpostiviestein. Hyödynnetään sosiaalista mediaa ja seuran nettisivuja.
 • Oma-riista sovellusta käytetään hirvijahdin  yhteydessä tilastointiin ja raportointiin.
 • Hirviporukka käyttää viestinnässään WhatsAppia ja Trackerin karttaohjelmaa.
 • Peijaiset järjestetään majalla 13.07.2024.
 • Kehitetään ja päivitetään seuran nettisivuja säännöllisesti.
 • Selvitetään WhatsApp-ryhmän perustamista koko metsätysseuran käyttöön.

 

HUOMIONOSOITUKSET

 • Muistetaan perinteisesti ”pyöreitä” vuosia  (alkaen 50 v.) täyttäviä jäseniä.


LISÄTIETOJA

 • Toimintavuoden keskeisimmät tapahtumat ovat kevään ja kesän kolmiolaskennat, riistapeltojen kunnostus ja kylvöt, kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus, pilkkeiden teko.
 • Peijaisten toteutus 13.07.2024 ja syksyn hirvijahdin toteutus.
 • Seurataan tarkasti Ukonkankaan ja Vaarinkankaan tuulivoimahankkeita ja annetaan seuran toimesta lausunnot YVA-suunnitelmiin ja mahdollisiin kaavaluonnoksiin.
 • Varainhankintaa kehitettävä kustannusten nousua vastaamaan.


TALOUSSUUNNITTELU

 • Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistettu talvikokouksessa huhtikuun 06. päivänä vuonna 2024.
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös