rhy.fi
Etusivu

VUOSIKOKOUS
Seuran vuosikokous pidetiin la 07.05.2022  seuran majalla.
Sihteeri Ilkka lähettää lähiaikoina asiasta tiedotteen jäsenille. Kiitos kaikille osallistujille niin paikanpäällä kuin myös Teamsin  välityksellä.

terv Pj


Puokion Ukonkankaan tuulivoimapuistohanke edennyt osayleiskaavan tekoon.

Puolangan kunnanvaltuusto päätti äänestäen 11.11.2021 käynnistää osayleiskaavan teon Ukonkankaalle. Kaavoitusta hakenut Winda Energy Oy palkkasi kaavaa tekemään Ramboll yhtiön.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA -lain mukaista ympäristövaikutustenarviointia.
Hanke etenee nyt siten, että Ramboll -yhtiö on kutsunut koolle seurantaryhmän, jolle esitellään YVA-ohjelmaa, sekä kerätään eri viranomaisilta ja paikallisilta toimijoilta tietoja asiaan liittyen.
Puokion Metsästäjät on kutsuttu mukaan seurantaryhmään.
Koska suunniteltu kaava-alue on mm. keskeinen hirvien vasomisalue, olemme huolestuneita siitä, miten mahdollinen tuulivoimapuisto tulee vaikuttamaan hirvien käyttäytymiseen.

Emme kuitenkaan vastusta maanomistajien oikeutta tehdä maanvuokrasopimuksia yhtiön tai muiden yhtiöiden kanssa.  

 Meidän intressimme on siinä, että maanomistajat saavat oikeudenmukaiset ja riittävän hyvät sopimusehdot maansa vuokraamisesta tuulivoiman käyttöön. Yksi mahdollisuus oikean korvauksen saamiseksi on kilpailuttaa eri tuulivoimayhtiöt vuokrasopimusten saamiseksi. Maanomistajilla on edelleenkin mahdollisuus kilpailutukseen riippumatta siitä, mikä yhtiö osayleiskaava on tekemässä.

Emme myöskään voi päättää tai estää yksittäisten jäsentemme  kannanottoja tuulivoimapuiston puolesta tai vastaan.
Meillä kaikilla on siihen laillinen oikeus!

terv pj Matti


RIISTAKOLMIO KIERRETTY

Talven kolmio kierrettiin 7.3. kolmen miehen hiihtopartiona. Ilma oli aurinkoinen ja keli mainio. Jälkiä löytyi lukuisia: jänis oli runsaslukuisin. Lisäksi ketun, ahman, hirven, oravan, näädän ja saukon jälkiä. Linnuista havaittiin yksi teeriparvi.
Saukko vaikutti hyödyntävän Kalliojoessa olevaa majavan padon ympäristöä.

TIEDOTE
kaikille teille, maanomistajille (jotka mahdollistatte  Puokion metsästysseuran toiminnan vuokraamalla maitanne seuran käyttöön – kiitos siitä), kyläläisille, mökkiläisille  ja myös kaikille muillekin, jotka haluavat saada jatkossa metsästysseuran tiedotteita yhteisistä tapahtumista (esimerkiksi peijaisista ja myyjäisistä).

Ilmoittamalla nimenne ja sähköpostiosoitteenne ”Palaute”-linkin kautta, tulette saamaan jatkossa automaattisesti sähköpostia metsästysseuran tapahtumista.
Huom!
Metsästysseuran tapahtumista tiedotetaan "Ajankohtaista" -välilehdellä.
Puokion Metsästäjät ry.

Puokion Metsästäjät ry. perustettiin 15.02.1967 valtion asettamien hirvenmetsästyksen lupamenettelystä johtuvien lupaehtojen vuoksi: oli helpompaa hakea hirviluvat yhdistyksen nimissä. Vuosien myötä seuran toiminta on vakiintunut ja jäsenmäärä kivunnut tasaisesti nykyisiin mittoihin, noin 100 henkilöön.

Kainuulainen metsästyskulttuuri on ollut olennainen osa Puokion-kylän arkea, onhan Kainuu asutettu hyvien riistamaidensa ja kalavesiensä vuoksi. Seuran vuosikymmenten aikainen toiminta kiteytyy seuran perustamiskokouksen ajatuksiin – järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon harjoittamiseen maillaan sekä niiden edellyttämään luonnonsuojeluun ja ampumaurheiluun. Metsästyksen organisoinnin lisäksi seuralla on ollut ja on edelleen tärkeä rooli entisten ja nykyisten kyläläisten yhteydenpidossa. Tänä päivänä seura on lähes ainoa kyläläisiä ja alueen mökkiläisiä yhdistävä toimija. Vuosittain järjestettävät peijaiset ovat vuoden kohokohta, joka lisää alueen yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.PS. Yhteydenotot ylläpitäjiin sekä seuran yhteyshenkilöihin käyttäen  "Palaute" -linkkiä.

 

Laskuri: 17473

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua