rhy.fi
Toimintakertomus 2022PUOKION METSÄSTÄJÄT RY

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta 2022
Metsästysalueet  Puolangan kunnassa, Puokion kylässä.

Metsästysalue hirvieläinten metsästyksessä  33.263 ha joista yksityismaita 3862 ha.  Kaikkeen metsästykseen oli yksityisten maita 3064 ha. Metsästysmaat sijaitsevat Puokion kylällä.


HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta piti 3 kokousta, talvikokous oli  07.5.2022 (9 + 11 henkilöä), kesäkokous  30.7.2022 (13 + 7 henkilöä). Vuosikokouksiin pystyi osallistumaan myös Teams:n kautta.

Jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 88 henkilöä,  joista 3 kunniajäsentä.

 

Kiinteistöt ja niiden huolto

Seuran omistuksessa on Ypykän vuokratontilla sijaitsevat metsästysmaja, lahtivaja, kota, kesäkeittiö ja liiteri/varastorakennus. Lisäksi muuripatakoju sekä puucee. Kiinteistöllä on sähkösopimus Lumme energian kanssa. Rakennukset on vakuutettu.

Ylläpidettiin ja huollettiin seuran omistamia kiinteistöjä.  Hankittiin käytöstä poistettuja sähköpylväitä halkoliiterin rakennusta varten.

Metsästysmajan ympäristössä pidettiin rankatalkoita korjaamalla tykkylumen katkomia puita seuran käyttöön.           

Muuta (jaostot, ym.)

 • Lainattiin ja pystytettiin  kaksi juhlateltaa kyläyhdistyksen kesäjuhlaan.
 • Hankittiin seuran käyttöön sydäniskuri. Iskuria pidetään esillä seuran ja kyläyhdistyksen tapahtumissa ja se on käytettävissä ympäri vuoden tarvittaessa EA -tilanteissa.
 • Toimintavuoden aikana annettu Puolangan kunnalle ja Kainuun ELY -keskukselle lausunto Ukonkankaalle suunniteltavasta tuulivoimapuiston YVA  -suunnitelmasta. Lausunto löytyy seuran nettisivuilta.


RIISTANHOITO

 • Tehtiin neljä riistapeltoa hirville, kylvötyöt 2.7. Talkoissa oli 13 henkilöä.  Haatajanmäelle ja osaan Varpusuon riistapellosta kylvettiin rehukauraa. Sato oli hyvä ja kelpasi hirville. Kaura tukahdutti myös rikkaruohon kasvun.
 • Nuolukiviä hirville eri puolille seuran metsästysmaita n. 20 paikkaan
 • Tuettiin pienpetopyyntiä
 • Toteutettiin jänisten talviruokinta heinillä ( kaksi pyöröpaalia)
 • Kunnostettiin/puhdistettiin telkänpönttöjä Puokiojärven ja Lautinjärven alueilla
 • Riistakameralla seurattiin ruokintapaikoilla vierailevia eläimiä. Kuvat siirrettiin seuran nettisivuille kaikkien jäsenten nähtäville.

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT
 • Toteutettiin kolmiolaskennat sekä keväällä 07.03.  (3 hlö) että kesällä 30.07. (11 hlö)
 • Toteutettiin hirvikannan arviointia ja havaintojen tekoa hirvijahdin yhteydessä
 • Tehtiin ilmoitukset suurpetohavainnoista Tassu -järjestelmään
 • Kanalintukanta elpynyt, jäniskanta kasvanut, vesilintujen kanta heikko
 • Metsäkauriskanta vahvistunut, jäävä hirvikanta alle tavoitteen, arvio 1,6 kpl/1000 ha


METSÄSTYS

 • Rajoitettiin kanalintujen metsästystä seuran vuokraamilla maa-alueilla
 • Myytiin vieraslupia jäsenten seurassa metsästäville
 • Hirviporukalle pidettiin turvallisuuskoulutus/ metsästyksen suunnittelupalaveri
 • Järjestettiin hirvijahti: luvat 4+4 , kaatoprosentti 100 % .  Metsästykseen käytettiin 30 pv.
 • Olimme mukana  yhteisluvassa, 136 lupaa, kaato% 83,9. Kuulumme Hirvitalousalue 2:een
 • Hirvennahat (8 kpl) toimitettu jatkojalostukseen
 • Suoritettiin metsästyksenvalvontaa jahtien yhteydessä
 • Majavien määrä kasvussa.


AMPUMATOIMINTA

 • Osa hirviporukan jäsenistä kohdistanut aseensa ennen syksyn jahtia.


KENNELTOIMINTA

 • Sarvisuon kennelin koirat osallistuneet haukkukisoihin. Seuramme ”kortilliset” jäsenet osallistuneet haukkukokeiden tuomaritehtäviin.
 • Hirvijahdissa kaikki kaadot saatiin koirien toimesta. Maksettiin ns ”haukkuraha” koiran haukkuun kaadetusta hirvestä. 

   


KOULUTUS JA NEUVONTA

 • LUKE:n järjestämän  metsästyksenjohtajien nettikoulutukseen osallistui 1 hlö.
 • Pidetty info ja turvallisuuskoulutus hirviporukalle 30.9.


TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

 • Järjestettiin hirvipeijaiset 09.07. Osallistujia yli 90 henkilöä.
 • Jäsenistöön  pidetty yhteyttä s-postin kautta jäsenkirjeillä ja tiedotteilla
 • Päivitetty seuran nettisivuja  www.puokionmetsastajat.fi
 • Riistakameran kuvia välitetty netin kautta jäsenistölle
 • Hirviporukan yhteydenpitovälineenä toimi WhatsApp ryhmä
 • Hirviporukalla oli käytössä myös Tracker karttaohjelma ja sen tekstiviestisovellus.

HUOMIONOSOITUKSET

 • Muistettu ”pyöreitä” vuosia täyttäneitä jäseniä.
 • Edesmenneen kunniajäsenen muistoa kunnioitettiin laskemalla hänen haudalle kukkaseppele.


LISÄTIETOJA

 • Hallinnon kannalta suurin muutos toimintavuonna oli seuran sääntöjen uusinta/päivitys. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi uudet säännöt 21.09.2022. Säännöt otettiin käyttöön 01.10. alkaen.
 • Seuran vuosikokous  pidettiin erityisjärjestelyin vasta 07.05.  
 • Heinäkuussa järjestimme peijaiset. Vieraita kävi yli 90. Talkoissa oli yli 20 henkilöä. 
 • Jahtivuosi 2022 sujui Korona -pandemiasta huolimatta turvallisesti.
 • Hirvijahti toteutettiin viranomaisten ohjeiden ja asetusten  mukaisesti. Jahtiin osallistuneille pidettiin koulutustilaisuus.
 • Toimintavuoden tilinpäätös oli negatiivinen. Alijäämä oli 1.355,20 Euroa.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua