rhy.fi
Toimintakertomus 2021
PUOKION METSÄSTÄJÄT RY

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta 2021

Metsästysalueet  Puolangan kunnassa, Puokion kylässä


HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta piti 3 kokousta, talvikokous oli  23.5.2021 (10 henkilöä), kesäkokous  31.7.2021 (14 henkilöä).

Jäsenmäärä oli 31.12.2021 94,  joista 3 kunniajäsentä.

Metsästysalue hirvieläinten metsästyksessä  33.263 ha joista yksityismaita 3076 ha.  Kaikkeen metsästykseen yksityisten maita 3104 ha

Kiinteistöt ja niiden huolto

Ylläpidettiin ja huollettiin seuran omistamia kiinteistöjä.  Muutettiin vanha grillikota kesäkeittiöksi purkamalla nuotiopaikka ja penkit pois ja tehtiin työtasot ja asennettiin kaksi kaasupoltinta. Lahtivajan laajennusosaan rakennettiin kaksi parvea säilytystiloiksi.

Muuta (jaostot, ym.)

 • Hankittiin lahtivajalle kaksi digitaalivaakaa ja reppuruisku
 • Järjestettiin Kuhmossa jalostettujen hirvituotteiden myyjäiset majalla 23.10.-21.
 • Lainattiin kaksi juhlatelttaa kyläyhdistyksen kesäjuhlaan.


RIISTANHOITO

 • Tehtiin kolme riistapeltoa hirville,  rikkaruohot myrkytettiin 8. ja 9.6. ja kylvötyöt 3.7. talkoissa 10 henkilöä. Sato onnistui hyvin mutta jäi lähes kokonaan hyödyntämättä.
 • Nuolukiviä hirville eri puolille seuran metsästysmaita n. 20 paikkaan
 • Luettiin pienpetopyyntiä
 • Toteutettiin jänisten talviruokinta heinillä
 • Kunnostettiin/puhdistettiin telkänpönttöjä Puokiojärven ja Lautinjärven alueilla
 • Riistakameralla seurattiin ruokintapaikoilla vierailevia eläimiä. Kuvat siirrettiin seuran nettisivuille kaikkien jäsenten nähtäville.


RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

 • Toteutettiin kolmiolaskennat sekä keväällä 06.03.  (3 hlö) että kesällä 31.07. ( 8 hlö)
 • Toteutettiin hirvikannan arviointia ja havaintojen tekoa hirvijahdin yhteydessä
 • Tehtiin ilmoitukset suurpetohavainnoista Tassu -järjestelmään
 • Kanalintukanta elpynyt, jäniskanta kasvanut, vesilintujen kanta heikko
 • Metsäkauriskanta vahvistunut, jäävä hirvikanta alle tavoitteen, arvio 1,6 kpl/1000 ha


METSÄSTYS

 • Rajoitettiin kanalintujen metsästystä seuran vuokraamilla maa-alueilla
 • Myytiin vieraslupia
 • Järjestettiin hirvijahti: luvat 5+4 , kaatoprosentti 100 % .  Metsästykseen käytettiin 21 pv.
 • Olimme mukana  yhteisluvassa, 163 lupaa, kaato% 91,7. Kuulumme Hirvitalousalue 2:een
 • Hirvennahat (9 kpl) toimitettu jatkojalostukseen
 • Suoritettiin metsästyksenvalvontaa jahtien yhteydessä
 • Keväällä kaadettu  2 majavaa. Majavien määrä kasvussa.

AMPUMATOIMINTA

 • Osa hirviporukan jäsenistä kohdistanut aseensa ennen syksyn jahtia.
 • Hirvikoeammunnan valvonta Ruhossa 7.8.-21 (4 hlö)


KENNELTOIMINTA

 • Sarvisuon kennelin koirat osallistuneet haukkukisoihin. Vyöti saavutti  käyttövalio-meriitin.Seuramme ”kortilliset” jäsenet osallistuneet haukkukokeiden tuomaritehtäviin.
 • Hirvijahdissa kaikki kaadot saatiin koirien toimesta.


KOULUTUS JA NEUVONTA

 • Metsästyksenjohtajan nettikoulutukseen osallistui 1 hlö.
 • Pidetty info- ja turvallisuuskoulutus hirviporukalle 1. ja 2.10.


TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

 • Jäsenistöön  pidetty yhteyttä s-postin kautta jäsenkirjeillä ja tiedotteilla
 • Päivitetty seuran nettisivuja puokionmetsastajat.fi
 • Riistakameran kuvia välitetty netin kautta jäsenistölle
 • Hankittu seuralle uudet nettisivut www.puokionmetsastajat.fi
 • Hirviporukan yhteydenpitovälineenä toimi WhatsApp ryhmä


HUOMIONOSOITUKSET

 • Muistettu ”pyöreitä” vuosia täyttäneitä jäseniä.


LISÄTIETOJA

 • Jahtivuotta 2021 hallitsi edelleen Korona -pandemia. Kesällä kuitenkin pystyimme järjestämään peijaiset. Vieraita kävi yli 80. Uusi juhlateltta ja pöydät saivat ”ensikasteensa”.
 • Seuran vuosikokous  pidettiin erityisjärjestelyin vasta 23.5.-21      
 • Hirvijahti pyrittiin toteuttamaan viranomaisten ohjeiden mukaan.
 • Loppukesästä tuli ilmi, että keskeiselle hirvenmetsästysalueelle suunnitellaan tuulivoimapuistoa. Puolangan kunta käynnisti osayleiskaavan teon lokakuussa. Alue kattaa lähes 2000 ha Ukonkankaan ympäristössä.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua