rhy.fi
Toimintakertomus 2023
PUOKION METSÄSTÄJÄT RY

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta 2023
Metsästysalueet  Puolangan kunnassa, Puokion kylässä.

Metsästysalue hirvieläinten metsästyksessä  33.519 ha joista yksityismaita 3862 ha.  Kaikkeen metsästykseen oli yksityisten maita 3867 ha. Metsästysmaat sijaitsevat Puokion kylällä.


HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta piti 3 kokousta, talvikokous oli  28.1.2023 (8 + 6 henkilöä), kesäkokous  30.7.2023 (8 + 10 henkilöä). Vuosikokouksiin pystyi osallistumaan myös Teams:n kautta.

Jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 31.12.2023 87 henkilöä,  joista 2 kunniajäsentä ja 2 kannatusjäsentä. Uusia jäseniä liittyi 0 kpl.

 

Kiinteistöt ja niiden huolto

Seuran omistuksessa on Ypykän vuokratontilla sijaitsevat metsästysmaja, lahtivaja, kota, kesäkeittiö ja liiteri/varastorakennus. Lisäksi muuripatakoju sekä puucee. Kiinteistöllä on sähkösopimus Lumme energian kanssa. Rakennukset on vakuutettu.

Ylläpidettiin ja huollettiin seuran omistamia kiinteistöjä. Rakennettiin halkoliiteri.
Talkoopäiviä 7 ja keskimäärin 4 tuntia kerrallaan. Osallistujia keskimäärin 6 hlö.
Liiterin rakennuskustannukset olivat 785 Euroa.       

Muuta (jaostot, ym.)

 • Perinteiset hirvipeijaiset pidettii 15.07.2023 Paikalla 100 hlö. Samalla pidettiin arpajaiset. Edellisenä päivänä laitettiin teltat pystyyn ja siistittiin majan ympäristöä. Paikalla 18 talkoolaista.

 • Seuran uusitut säännöt olleet käytössä koko toimintavuoden. Säännöt sallivat kannatusjäsenyyden ja kaksi kannatusjäsentä liittyi vuoden aikan. Uusia jäsenhakemuksia tuli yksi mutta vuosikokous ei jäsenyyttä hyväksynyt.

 

RIISTANHOITO

 • Tehtiin kolme riistapeltoa hirville, Haatajanmäelle rehukauraa, Varpusuolle kauraa+ rehukaalta ja Karilan suomaalle riistakaalta. Kylvötyöt 8.7.23023 talkoissa 9 henkilöä.
 • Nuolukiviä hirville eri puolille seuran metsästysmaita n. 20 paikkaan
 • Tuettiin pienpetopyyntiä
 • Toteutettiin jänisten talviruokinta heinillä
 • Kunnostettiin/puhdistettiin telkänpönttöjä Puokiojärven ja Lautinjärven alueilla
 • Riistakameralla seurattiin ruokintapaikoilla vierailevia eläimiä. Kuvat siirrettiin seuran nettisivuille kaikkien jäsenten nähtäville.


RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

 • Toteutettiin kolmiolaskennat sekä keväällä 22.02.2023 (3 hlö) että kesällä 30.07.2023 ( 8 hlö)
 • Toteutettiin hirvikannan arviointia ja havaintojen tekoa hirvijahdin yhteydessä
 • Tehtiin ilmoitukset suurpetohavainnoista Tassu -järjestelmään
 • Kanalintukanta elpynyt, jäniskanta kasvanut, vesilintujen kanta heikko
 • Metsäkauriskanta pienentynyt
 • Jääväksi hirvikannaksi jäi havaintojen perusteella 25 kpl metsästykseen käytetyllä alueella.


METSÄSTYS

 • Rajoitettiin kanalintujen metsästystä seuran vuokraamilla maa-alueilla
 • Myytiin vieraslupia
 • Järjestettiin hirvijahti: luvat 4, kaadettiin 2+4. Metsästykseen käytettiin 21 pv.
 • Olimme mukana yhteisluvassa, 91 lupaa, kaato% 80,2. Kuulumme Hirvitalousalue 2:een
 • Hirvennahat (6 kpl) toimitettu jatkojalostukseen
 • Suoritettiin metsästyksenvalvontaa jahtien yhteydessä
 • Keväällä saatu saaliiksi 4 majavaa. Majavien määrä edelleen kasvussa.

 

AMPUMATOIMINTA

 • Osa hirviporukan jäsenistä kohdistanut aseensa ennen syksyn jahtia.
 • Hirvikoeammunnan valvonta Ruhossa 02.09.2023 (5 hlö)


KENNELTOIMINTA

 • Seuramme ”kortilliset” jäsenet osallistuneet haukkukokeiden tuomaritehtäviin.
 • Hirvijahdissa kaikki kaadot saatiin koirien toimesta. 


KOULUTUS JA NEUVONTA

 • Metsästyksenjohtajakoulutukseen osallistui 1 hlö.
 • Metsästyksenjohtaja piti infon turvallisuuskoulutuksen hirviporukalle 6.10.2023, läsnä 13 hlö

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

 • Jäsenistöön pidetty yhteyttä s-postin kautta jäsenkirjeillä ja tiedotteilla
 • Päivitetty seuran nettisivuja www.puokionmetsastajat.fi
 • Riistakameran kuvia välitetty netin kautta jäsenistölle
 • Hirviporukan yhteydenpitovälineenä toimi WhatsApp ryhmä, sekä Trackerin viestijärjestelmä
 • Annettu pyydettäessä lausuntoja viranomaisille Ukonkankaan ja Vaarinkankaan tuulivoimahankkeista. Lausunnot löytyvät seuran nettisivuilta.

 

HUOMIONOSOITUKSET

 • Muistettu ”pyöreitä” vuosia täyttäneitä jäseniä sekä laskettiin kukkaseppele kunniajäsen haudalle.

 

LISÄTIETOJA

 • Toimintavuoden keskeisimmät tapahtumat ja toiminnot toteutuivat suunnitellusti. Vuoden suurin hanke oli halkoliiterin teko. Pääosa rakennustarvikkeista saatiin lahjoituksena ja näin saatiin kustannukset pidettyä alhaisena.
 • Jo perinteeksi muodostuneet peijaiset onnistuivat myös hyvin. Sää suosi taas kerran ja paikanpäällä oli yli 100 henkilöä. Syksyn hirvijahti toteutui turvallisesti ja suunnitellusti ilman ongelmia.
 • Toimintavuoden tilinpäätös oli plussalla. Tulokseen vaikutti myönteisesti peijaisten arpajaiset.
 • Suurin uhka toiminnan kannalta on edelleen seuramme keskeisille metsästysalueille suunnitellut tuulivoimahankkeet: Ukonkangas ja Vaarinkangas. Hankkeiden suunnittelutyö etenee ja lopulliset päätökset tehtäneen parin vuoden sisällä.
 • Susikanta metsästysalueellamme lisääntynyt, myös ilveksiä ja ahmoja havaittu.


Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös