rhy.fi
Etusivu
Ajankohtaista Suojattu
Yhteystiedot
Jäsenet Suojattu
Säännöt Suojattu
Kokoukset Suojattu
Historiikki
Metsästysalueet 2021 Suojattu
Kalenteri
Toimintakertomus 2020 Suojattu
Toimintasuunnitelma
Kuvagalleria Suojattu
Avointa jutustelua Suojattu
Palaute
Linkit Suojattu

 

Toimintasuunnitelma


PUOKION METSÄSTÄJÄT RY

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle  2021


Yleistä

 • Puokion Metsästäjät ry:n toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Aktivoidaan jäsenistöä osallistumaan seuran toimintaan eri muodoissa.
 • Pidetään sääntömääräiset kokoukset. Vuosikokous xx.xx..2021, kesäkokous kolmiolaskennan yhteydessä heinä-elokuussa.
 • Pidetään talkoita metsästysmajalla erikseen sovitulla aikataululla.
 • Pyritään hankkimaan puuttuvia yksityismaita hirvenmetsästyksen käyttöön metsästysalueiden yhtenäistämiseksi.
 • Järjestetään kesäjuhlat/hirvipeijaiset 17.7.2021.
 • Selvitetään lahtivajan lämpöeristysratkaisua.
 • Muutetaan vanha grillikota ”kesäkeittiöksi” remontoimalla sisätilat toimintaan sopivaksi.  Hankitaan riittävän iso ja tehokas kaasupoltin/ -liesi.

RIISTANHOITO

 • Muokataan ja kylvetään 3-5 riistapeltoa hirville.
 • Nuolukiviä eri puolille metsästysmaita vanhoille paikoille.
 • Tuetaan pienpetopyyntiä.
 • Telkänpönttöjen kunnostus.
 • Heiniä jäniksille.
 • Talkoot lahti- ja metsästysmajalla.


RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

 • Toteutetaan riistakolmiolaskennat helmi-maaliskuussa ja heinäkuussa.
 • Seurataan hirvikannan kehitystä seuran metsästysalueella jahdin yhteydessä.
 • Tehdään petohavainnoista ilmoitukset Tassu-järjestelmään.


METSÄSTYS

 • Hirvijahdin hakemukset ampujaluetteloineen 31.01.2021 mennessä.
 • Hirvenmetsästyssäännöt hyväksytään kesäkokouksessa.
 • Hirvijahti aloitetaan asetuksen mukaisesti.
 • Kanalintumetsästyksen rajoituksista päätetään kesäkokouksessa.
 • Vierasluvista päätetään kesäkokouksessa.


AMPUMATOIMINTA

 • Toimitaan hirvikoeammunnan valvojina RHY:n omistamalla radalla sovitusti
 • Kannustetaan ja kehotetaan hirviseurueen jäseniä kohdistamaan aseensa vuosittain ennen hirvijahtia.


KENNELTOIMINTA

 • Kannustetaan seuran jäseniä osallistumaan tuomarikoulutukseen.
 • Kannustetaan jäseniä osallistumaan koiriensa kanssa haukkukokeisiin ja näyttelyihin.
 • Annetaan järjestelyapua haukkukokeiden järjestämiseksi.
 • Kannustetaan jäseniä koirahankintoihin.
 • Tuetaan hirvijahdin yhteydessä koiria ns. ”haukkurahalla”

KOULUTUS JA NEUVONTA

 • Rekrytoidaan osallistujia RHY:n koulutuksiin.
 • Osallistutaan RHY:n vuosikokoukseen.
 • Toteutetaan hygieniapassi-koulutus kesällä.


TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

 • Seuran toiminnasta tiedotetaan sähköpostiviestein. Hyödynnetään sosiaalista mediaa ja seuran nettisivuja. Oma-riista sovellusta käytetään hirvijahdin  yhteydessä tilastointiin ja raportointiin.
 • Hirviporukka käyttää viestinnässään WhatsApp -ohjelmaa.
 • Peijaiset järjestetään majalla 17.7.2021 yhteistyössä kylätoimikunnan kanssa.
 • Kehitetään ja päivitetään seuran nettisivuja säännöllisesti.

HUOMIONOSOITUKSET

 • Muistetaan perinteisesti ”pyöreitä” vuosia  (alkaen 50 v. --) täyttäviä jäseniä.


LISÄTIETOJA

 • Toimintavuoden keskeisimmät tapahtumat ovat kevään ja kesän kolmiolaskennat, peijaisten toteutus la 17.07.2021 ja syksyn hirvijahdin toteutus.

TALOUSSUUNNITELU
Varojen käytön päätavoittee
t

 • Kiinteistöjen ehostus ja kunnossapito.
 • Hirvijahdin toteutus.
 • Riistanhoitotyö.
 • Peijaisten järjestäminen.

Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet

 • Jäsenmaksut.
 • Hirvituotteiden myynti.
 • Hirvijahdin osanottomaksut
 • Liittymismaksut.
 • Vierasluvat.

Menot:

 • Hirvijahdin kulut
 • Riistanhoitokulut
 • Kiinteistökulut
 • Rakennnusten ylläpito
 • Muut kulut
Tulot:
 • Jäsen- ja liittymismaksut
 • Lahtivajamaksut
 • Hirvijahtiin osallitumismaksut
 • Vierasluvat
 • Hirvituotteiden myyntiToiminta- ja taloussuunnitelma vahvistettu talvikokouksessa xxxxkuun xx. päivänä vuonna 2021.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua