rhy.fi
ToimintasuunnitelmaPUOKION METSÄSTÄJÄT RY

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle  2022


Yleistä

 • Puokion Metsästäjät ry:n toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Aktivoidaan jäsenistöä osallistumaan seuran toimintaan eri muodoissa.
 • Pidetään sääntömääräiset kokoukset. Vuosikokous  07.05.2022 ja kesäkokous kolmiolaskennan yhteydessä 30.07.2022.
 • Pidetään talkoita metsästysmajalla erikseen sovitulla aikataululla.
 • Järjestetään kesäjuhlat/hirvipeijaiset  09.07.2022.
 • Hankitaan tai tehdään koirankaulasalvoksin halkoliiteri.
 • Hankitaan sydäniskuri käytettäväksi eri kylätapahtumien ja metsästyksen yhteydessä.

RIISTANHOITO

 • Muokataan ja kylvetään 3-5 riistapeltoa hirville. Suoritetaan rikkaruohojen hävitys pelloilta kesäkuussa ja kylvetään osalle pelloista kauraa.
 • Nuolukiviä eri puolille metsästysmaita vanhoille paikoille.
 • Tuetaan pienpetopyyntiä.
 • Telkänpönttöjen kunnostus.
 • Heiniä jäniksille.
 • Talkoot lahti- ja metsästysmajalla.


RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

 • Toteutetaan riistakolmiolaskennat helmi-maaliskuussa ja heinäkuussa.
 • Seurataan hirvikannan kehitystä seuran metsästysalueella jahdin yhteydessä.
 • Tehdään petohavainnoista ilmoitukset Tassu-järjestelmään.


METSÄSTYS

 • Hirvijahdin hakemukset ampujaluetteloineen 31.01.2022 mennessä.
 • Hirvenmetsästyssäännöt hyväksytään kesäkokouksessa.
 • Hirvijahti aloitetaan asetuksen mukaisesti.
 • Kanalintumetsästyksen rajoituksista päätetään kesäkokouksessa.
 • Vierasluvista päätetään kesäkokouksessa.


AMPUMATOIMINTA

 • Toimitaan hirvikoeammunnan valvojina RHY:n omistamalla radalla sovitusti
 • Kannustetaan ja kehoitetaan hirviseurueen jäseniä kohdistamaan aseensa vuosittain ennen hirvijahtia.


KENNELTOIMINTA

 • Kannustetaan seuran jäseniä osallistumaan tuomarikoulutukseen.
 • Kannustetaan jäseniä osallistumaan koiriensa kanssa haukkukokeisiin ja näyttelyihin.
 • Annetaan järjestelyapua haukkukokeiden järjestämiseksi.
 • Kannustetaan jäseniä koirahankintoihin.
 • Tuetaan hirvijahdin yhteydessä koiria ns. ”haukkurahalla”

KOULUTUS JA NEUVONTA

 • Rekrytoidaan osallistujia RHY:n koulutuksiin.
 • Osallistutaan RHY:n vuosikokoukseen.
 • TPidetään turvallisuuskoulutus hirvijahtiin osallistuville ennen jahdin alkua.
 • Opetellaan käyttämään sydäniskuria


TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

 • Seuran toiminnasta tiedotetaan sähköpostiviestein. Hyödynnetään sosiaalista mediaa ja seuran nettisivuja.
 • Oma-riista sovellusta käytetään hirvijahdin  yhteydessä tilastointiin ja raportointiin.
 • Hirviporukka käyttää viestinnässään WhatsApp -ohjelmaa.
 • Peijaiset järjestetään majalla 09.7.2022 mikäli Korona-tilanne sen sallii.
 • Kehitetään ja päivitetään seuran nettisivuja säännöllisesti.

HUOMIONOSOITUKSET

 • Muistetaan perinteisesti ”pyöreitä” vuosia  (alkaen 50 v. --) täyttäviä jäseniä.


LISÄTIETOJA

 • Toimintavuoden keskeisimmät tapahtumat ovat kevään ja kesän kolmiolaskennat, riistapeltojen kunnostus ja kylvöt, liiterin rakentaminen, peijaisten toteutus  09.07.2022 ja syksyn hirvijahdin toteutus


TALOUSSUUNNITTELU

 • Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistettu talvikokouksessa toukokuun 07. päivänä vuonna 2022.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua