rhy.fi
ToimintasuunnitelmaPUOKION METSÄSTÄJÄT RY

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle  2023


Yleistä

 • Puokion Metsästäjät ry:n toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.
 • Aktivoidaan jäsenistöä osallistumaan seuran toimintaan eri muodoissa. Seuran toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada uusia toimivia jäseniä mukaan seuran toimintaan ja johtotehtäviin. Kohoavat kustannukset tuovat lisähaasteita seuran toimintaan. Kustannusten nousuun on reagoitava ajoissa.
 • Pidetään sääntömääräiset kokoukset. Vuosikokous  28.01.2023 ja kesäkokous kolmiolaskennan yhteydessä heinä-elokuu 2023.
 • Pidetään talkoita metsästysmajalla erikseen sovitulla aikataululla.
 • Järjestetään hirvipeijaiset  15.07.2023. Pidetään arpajaiset tapahtuman yhteydessä.
 • Rakennetaan koirankaulasalvoksin halkoliiteri käytetyistä sähköpylväistä.

RIISTANHOITO

 • Muokataan ja kylvetään 3-5 riistapeltoa hirville. Muokataan pellot heinäkuun alussa ja kylvetään suurimmalle osalle pelloista kauraa. Kylvötalkoot pidetään lauantaina 08.07.2023.
 • Nuolukiviä eri puolille metsästysmaita vanhoille paikoille.
 • Tuetaan pienpetopyyntiä.
 • Telkänpönttöjen kunnostus.
 • Heiniä jäniksille.
 • Talkoot lahti- ja metsästysmajalla.


RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

 • Toteutetaan riistakolmiolaskennat helmi-maaliskuussa ja heinäkuussa.
 • Seurataan hirvikannan kehitystä seuran metsästysalueella jahdin yhteydessä.
 • Tehdään petohavainnoista ilmoitukset Tassu-järjestelmään.


METSÄSTYS

 • Hirvijahdin hakemukset ampujaluetteloineen 31.01.2023 mennessä.
 • Hirvenmetsästyssäännöt hyväksytään kesäkokouksessa.
 • Hirvijahti aloitetaan asetuksen mukaisesti.
 • Kanalintumetsästyksen rajoituksista päätetään kesäkokouksessa.
 • Vierasluvista päätetään kesäkokouksessa.


AMPUMATOIMINTA

 • Toimitaan hirvikoeammunnan valvojina RHY:n omistamalla radalla sovitusti
 • Kannustetaan ja kehoitetaan hirviseurueen jäseniä kohdistamaan aseensa vuosittain ennen hirvijahtia.


KENNELTOIMINTA

 • Kannustetaan seuran jäseniä osallistumaan tuomarikoulutukseen.
 • Kannustetaan jäseniä osallistumaan koiriensa kanssa haukkukokeisiin ja näyttelyihin.
 • Annetaan järjestelyapua haukkukokeiden järjestämiseksi.
 • Kannustetaan jäseniä koirahankintoihin.
 • Tuetaan hirvijahdin yhteydessä koiria ns. ”haukkurahalla”

KOULUTUS JA NEUVONTA

 • Rekrytoidaan osallistujia RHY:n koulutuksiin.
 • Osallistutaan RHY:n vuosikokoukseen.
 • Pidetään turvallisuuskoulutus hirvijahtiin osallistuville ennen jahdin alkua.
 • Opetellaan käyttämään seuralle hankittua sydäniskuria


TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

 • Seuran toiminnasta tiedotetaan sähköpostiviestein. Hyödynnetään sosiaalista mediaa ja seuran nettisivuja.
 • Oma-riista sovellusta käytetään hirvijahdin  yhteydessä tilastointiin ja raportointiin.
 • Hirviporukka käyttää viestinnässään WhatsAppia ja Trackerin karttaohjelmaa.
 • Peijaiset järjestetään majalla 15.7.2023.
 • Kehitetään ja päivitetään seuran nettisivuja säännöllisesti.

HUOMIONOSOITUKSET

 • Muistetaan perinteisesti ”pyöreitä” vuosia  (alkaen 50 v.) täyttäviä jäseniä.


LISÄTIETOJA

 • Toimintavuoden keskeisimmät tapahtumat ovat kevään ja kesän kolmiolaskennat, riistapeltojen kunnostus ja kylvöt 08.07.2023, liiterin rakentaminen, peijaisten toteutus  15.07.2023 ja syksyn hirvijahdin toteutus.
 • Seurataan tarkasti Ukonkankaan tuulivoimapuistohanketta ja annetaan seuran toimesta lausunnot YVA -suunnitelmaan ja mahdolliseen kaavaluonnokseen.
 • Varainhankintaa kehitettävä kustannusten nousua vastaamaan.


TALOUSSUUNNITTELU

 • Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistettu talvikokouksessa tammikuun 28. päivänä vuonna 2023.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua